Idræts faciliteter

 

Indendørs faciliteter

Ebberup Idrætsforenings afdelinger benytter faciliteterne i og ved Ebberup Hallerne på Skolevej 7, 5631 Ebberup, som har følgende faciliteter:
 • 2 lyse haller - Hal 1 og Hal 2
 • 6 omklædningsrum med bad
 • Fitness Center - på 1. etage ved Hal 2
 • Spejlsal - ved Hal 2
 • Cafeteria
 • Møde- & Selskabslokaler
 • EIF Klublokale 
Baneområderne i hallerne må kun betrædes med indendørssko. 
Fodboldstøvler overalt i bygningen er ikke tilladt, der findes separat indgang for fodboldspillere. 
 
Toiletter samt handicap toilet, findes i mellemgangen mellem de to haller samt i omklædningsrummene. 
 
Der er direkte adgang for gangbesværet og kørestole, til alle faciliteter i Ebberup Hallerne samt vægelevator til cafeteria på 1. etage, dog undtagen til Fitness Centret.
Hjertestarter er placeret udenfor, ved hovedindgangen til Ebberup Hallerne.
Der gratis adgang til WIFI overalt i hallerne - der logges på uden kode på netværket "Ebberup Hallerne". 
 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer og mad i Ebberup Hallerne.
Der er total rygeforbud overalt i Ebberup Hallerne og man bedes benytte de opstillede askebægre udenfor.
 
I forhallen findes Ebberup Idrætsforening’s informationstavle, med information fra de forskellige afdelinger. 
Det er kun tilladt at opsætte plakater og information på de forskellige opslagstavler.
Læs mere om Ebberup Hallerne, bl.a. åbningstider på deres hjemmeside.

Fitness center

Fitness Centret i Ebberup Hallerne drives og ejes af Ebberup Fitness og består af følgende faciliteter: 
 • Motions lokale
 • Spinning lokale
 • Fitness hold lokale (Spejlsalen)
Motions lokalet har et bredt udvalg af forskellige typer maskiner, der dækker fitness træning af hele kroppen, vægte, løbe- & romaskiner, trappemaskine samt diverse grundtrænings udstyr. 
 
Der er separat trappe til Fitness centret på 1. etage ved indgangen til Hal 2.
Omklædning til Fitness kan ske i stueplan, ved hal 2.
 
Der er kun adgang med nøglekort til Fitness Centret, for personer med gyldigt abonnement.
 
Abonnement til Fitness købes på Ebberup Fitness hjemmeside.


Boldbaner

Boldbanerne omkring Ebberup Hallerne er kommunalt drevet og ejet og har følgende faciliteter: 
 • 11-mands kampbane - centerbanen
 • 11-mands trænings/kampbane - med lysanlæg
 • 1 grus/jord bane - med lysanlæg
 • 1 mix baneområde - med lysanlæg
Alle opfordres til ikke at smide affald på eller uden for banerne, samt i de omkringliggende buske eller haver - der er opsat affaldsspande til skrald - flere steder på boldbanerne.
Hele området er indhegnet - respekter vores naboers haver og ejendom.
 
Bolde der skydes uden for hegnet skal hentes med det samme – og senest inden træning eller kamp er færdig.
Hvis der opsættes hjørneflag, skal disse tages med retur til materiale rummet - efter brug. 
Mål og andet trænings udstyr skal behandles med respekt.
 
Vær opmærksom på at på at der påhviler erstatningsansvar, ved hærværk og grov uansvarlighed.

Petanque klubhus

På skolevej ligger Ebberup Petanque klub's klubhus som er på 66 m2 samt en overdækket veranda, der ligger i forbindelse med de 8 petanque baner med lysanlæg. 
 
Klubhuset har plads til ca. 40 siddende personer, et åbent køkken samt 2 toiletter. 
Der kan købes øl, vand og pølser i klublokalet, i forbindelse med afholdelse af åbne petanque stævner.
 

Plantegninger over Ebberup Hallerne og områder

 
Stueplan
1. etage 


Baner & områder  
 
  
Ebberup Idrætsforening   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   eif@ebberup-if.dk