Generalforsamling

 
Der afholdes hvert år Generalforsamling i EIF, senest ved udgangen af februar måned, i Ebberup Hallernes Cafeteria - hvor alle er velkommen til at deltage og hvor der bydes på en øl eller vand.
Det er dog kun medlemmer af EIF der er stemmeberettiget til Generalforsamlingen.

Næste Generalforsamling

Fredag d. 25. februar 2022

i Ebberup Hallerne 

EIF

Fitness

17.00

18.30 


 

Dagsorden

Dagsorden er ifølge vedtægter.

På valg

Alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer og fanebærere er valgt til en periode af 2 år, dog undtaget suppleanter der er på valg hvert år. 
Der er til punkterne 8. - 10. i dagsorden, lavet en oversigt over hvem der er på valg. Oversigten giver et overblik om hvem der på valg i hvilke afdelinger.
Der tages dog forbehold for ret til ændringer i angivelser af, hvor vidt personerne modtager genvalg.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Ebberup Idrætsforening, hvor der f.eks. kan fremsættes vedtægts ændringer fra medlemmer.  
Til Generalforsamlingen vælges bestyrelser til Bold, Gymnastik, Løb og Petanque samt revisorer og Fanebærer.
Derudover aflægges årsberetning fra formænd, gennemgang og godkendelse af regnskab og budget for ovenstående afdelinger samt Senior afdelingen.
 
Eventuelle vedtægts ændringer, forslag samt fuldmagter til afstemning, skal fremsendes skriftligt senest 4 dage før Generalforsamling til hovedformanden.


Ebberup Fitness afholder typisk efterfølgende Generalforsamling separat.
Du kan læse om Generalforsamling i Ebberup Fitness på deres hjemmeside.

Referater EIF Generalforsamling

Herunder kan du læse referater fra de seneste års Generalforsamlinger.
 

Referat 2022 

Referat 2021

Referat 2020


Referat 2018

Referat 2017

Referat 2016

Referat 2015

Referat 2014


Vedtægter

Herunder kan du læse vedtægter for EIF og EIF Fitness.  
 
 
Ebberup Idrætsforening   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   eif@ebberup-if.dk