Forsikring

 
Ebberup Idrætsforening er som medlem af DGI og DIF, omfattet af den kollektive forsikringsaftale som er indgået med forsikringsselskabet TRYG. 
Forsikringen dækker på en række områder trænere og ledere, når de udøver deres hverv i klubben.
Medlemmer som udøver idræt i klubben, er IKKE dækket af foreningens forsikringen.
Skader og ulykker der sker i forbindelse med udøvelsen af en idrætsgren på et EIF hold, f.eks. tandskader, dækkes KUN af medlemmets egen ulykkesforsikring.
 
Skader forvoldt af et medlem, som personskade eller på foreningens materiel eller bygninger, herunder hærværk og forkert brug af materiel, skal dækkes af medlemmets egen ansvarsforsikring. 
 
Tyveri i og på hallens område, f.eks. fra omklædningsrum, dækkes af egen indboforsikring.
 
Ovenstående dækning forudsætter at medlemmet har omtalte typer forsikringer samt at forsikringsvilkår dækker den pågældende skade eller ulykke.
 
Foreningen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav over for medlemmer samt eventuel ekskludering fra foreningen, ved hærværk og bevidst uansvarlig brug af materiel.

Du kan læse indholdet af den kollektive forsikringsaftale hos Tryg.
 
Ebberup Idrætsforening   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   eif@ebberup-if.dk