Maskot "Kingoo"

 
Ebberup Idrætsforening og dermed hele Ebberup og omegn, har sin egen maskot - Kænguruen "Kingoo".
 
Kænguruen er valgt som maskot, fra Ebberup's gamle Kængurufester, arrangementer der var med til at skaffe penge til de mange aktiviteter og nyanskaffelser i de forskellige afdelinger i EIF.  


 
Kamptrøjen har alle 6 EIF afdelingers logo på fronten og rygnummeret "64" for 1964 hvilket var året - hvor Ebberup Idrætsforening officielt blev dannet.
 
"Kingoo" kommer til at være en fast del af Ebberup og vil ved forskellige PR events, EIF arrangementer samt udvalgte hjemmekampe, repræsentere EIF's 6 afdelinger. 
 


Se flere billeder af maskot "Kingoo" og hans besøg på bl.a. Ebberup Skole, Ebberup børnehave og vuggestue, kampe og opvisninger.
 
Spar Ebberup har venligst sponseret EIF maskot "Kingoo" samt kamptrøje.