Børneattest

 
Det er et lovkrav, at alle trænere og øvrigt tilknyttede hjælpere til hold for unge under 15 år i bl.a. idrætsforeninger - SKAL have en børneattest.
 
Dette er naturligvis også almindelig praksis i samtlige afdelinger i EIF, hvor der trænes hold med børn og unge under 15 år.
 
 
Lovgivningen har ingen krav til hvor ofte en børneattest skal fornyes, men det er i EIF besluttet, at børneattesten skal fornyes hvert år for alle personer, der træner børn og unge.
 
Børneattesten udfyldes af trænere/ hjælpere og indsamles af den enkelte afdelings formand, der herefter overdrager attesterne til hovedkasseren i EIF, der samlet indsender attesterne til politiet for godkendelse.
 
Hovedformanden i EIF, modtager kun en endelig godkendelse fra politiet, og har derfor ikke yderligere informationer om godkendelsen af den enkelte træner/hjælper. 
 
Du kan læse meget mere om Børne attesten og retningslinjer på borgerservice.
 
Ebberup Idrætsforening   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   eif@ebberup-if.dk