Bliv sponsor i EIF

Støt og styrk idræts- & kulturlivet i Ebberup

 
Som virksomhed er der mange gode grunde til, at støtte byens idrætsforening – Ebberup Idrætsforening (EIF).
Med støtte eller et sponsorat til en eller flere afdelinger i EIF, kan man som virksomhed sørge for et velfungerende og blomstrende lokalt fritids- og kulturliv, og dermed være med til at sikre at der også i fremtiden, findes fritidstilbud til alle aldre i lokal området - til gavn for alle.
 

 
Der er mange udgifter forbundet med drift af en idrætsforening, specielt de afdelinger hvor idrætten kræver indendørsfaciliteter, med f.eks. halleje og materiel. Disse faste udgifter er de samme, hvad enten der er 10 eller 50 på holdene.
 
EIF's generelle indstilling er at det er vigtigt, at der tilbydes hold for alle aldre for børn og unge. Med specielt de faldende børnetal, kan denne indstilling være en stor økonomisk udfordring for de enkelte afdelinger at opfylde.
”Alle børn og unge bør min. én gang om ugen dyrke en idræt – ud over gymnastik timer i skolen.” 
 
Men dette gælder ikke kun børn og unge - alle, ung som gammel, bør min. én gang om ugen dyrke en fysisk aktivitet og dermed holde kroppen i gang – EIF’s ældste medlem er pt. 87 år gammel.

Bliv sponsor

Alle typer sponsorater og støtte, store som små, er hjertelig velkommen i EIF.
Med et sponsorat bliver virksomheden synlig, som en virksomhed der støtter det lokale idræts- og kulturliv. Samtidig har sponsoratet også en generel PR og reklame værdi for virksomheden, på lige fod med f.eks. en annonce i avisen.
 
Typer sponsorater eller støtte til EIF kan være: 
 
Kamptøj Bolde
Klubdragter Sports tasker
T-shirt Kontant støtte 
Overtræk veste Træner lønning 
Materiel indkøb Arrangent sponsorat
Event sponsorat  
 
Alle typer sponsorater i EIF, vises min. på afdelingens Sponsorside på hjemmesiden, med enten virksomheds logo eller navn - der er tilgængelig for alle besøgende, hele året – døgnet rundt. 
Men man bestemmer naturligvis selv, om hvorvidt man ønsker sit sponsorat eller støtte offentliggjort. 
 

Opgave sponsorat

En anden alternativ måde for virksomheder at tilbyde et sponsorat, er ved at tilbyde en eller flere afdelinger at udføre en specifik arbejdsopgave for virksomheden. Arbejds opgaven aflønnes enten med et fast aftalt beløb eller pr. arbejdstime.
Arbejds opgaverne skal kunne udføres af alle, uden yderligere kvalifikationer eller uddannelse. 
 
Har din virksomhed arbejds opgaver som sponsorat, så kontakt os.

Støtte ordning for virksomheder

Det er ikke kun sponsorater der kan støtte arbejdet og dermed give alle mulighed for at dyrke idræt i EIF. 
Virksomheder har også muligheden for at tilmelde sig EIF's støtte ordninger, hvor virksomhedens forbrug af El & Gas hos EnergiFyn og forbrug af benzin hos OK Benzin, giver økonomisk automatisk støtte til EIF.
Dette vel og mærket uden, at virksomheden kommer til at betale mere for sit forbrug – en gratis passiv støtte, sponseret af EnergiFyn og OK Benzin. 
 
Læs mere om de forskellige støtte ordninger for din virksomhed.

Støtte ordning for private

Du kan også som privat person, tilmelde dig de forskellige støtte ordninger der er i EIF.
Dermed kan du automatisk støtte det lokale idræts- og kulturliv i EIF, helt gratis og oftest med en besparelse på dit forbrug af bl.a. elektricitet, gas, benzin, bilsyn, bilreparation og sportsudstyr.
 
Læs mere om de forskellige støtte ordninger for private.

Annoncering i Idrætsliv

EIF's foreningsblad Idrætsliv udgives 6 gange om året, i farver og i hæfteformat på min. 28 sider pr. udgave.
Idrætsliv omdeles til ca. 600 husstande og er tilgængeligt i Ebberup Hallerne, Spar Ebberup samt udvalgte butikker i Assens. 
Derudover kan bladet også læses i elektronisk form med aktive link på hjemmesiden - læs Idrætsliv.
 
Der findes 4 forskellige størrelser annoncer, der enten tegnes for alle 6 udgaver eller tegnes til en eller flere udgaver separat - alle til en aldeles attraktiv pris, hvor opsætning af annoncen er gratis. 
 
Læs mere om Idrætsliv og hvordan du får en annonce i bladet.


Sponsorater kan trækkes fra

Alle sponsorater til f.eks. idrætsforeninger som EIF, der henvender sig til potentielle kunder i et forretningsmæssigt relevant område for din virksomhed, kan trækkes direkte fra i skat på virksomhedens markedsføring. 
 

Bliv sponsor i EIF allerede i dag

 
Kontakt os og hør mere om hvordan du kan blive sponsor i EIF.
 
Ebberup Idrætsforening   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   eif@ebberup-if.dk